Sponsors

Thanks to all sponsors!

Wij danken alle donateurs die een financiële  bijdrage hebben geleverd in het afgelopen jaar.

In het bijzonder willen we ASN bank bedanken, middels de donatie van de ASN bank  is het mogelijk gemaakt 2 nieuwe solarsystemen en 40 tablets aan te schaffen voor 2 dorpen (2 scholen).

Deze zullen begin 2018 geïnstalleerd worden.

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van beleggen, sparen, betalingsverkeer en duurzame financieringen. De ASN Bank heeft ruim 650.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van € 13,6 miljard.

Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties

en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. De ASN Bank maakt deel uit van SNS Bank N.V. Meer informatie vindt u op www.asnbank.nl of www.asnbank.nl/foundation.

 

Benefiet avond voor Solar op Papua (Brebl) 13 oktober

Dank aan de bands “Platvloers”, “Altijd onderweg” en “Mambesak”. Ze hebben enthousiast en betrokken deelgenomen aan de

benefiet. De DJ’s Tom Hunter, Jeroen / Kevin en Sam Wytze hebben nog tot in de vroege uren gedraaid. Het was geweldig.

Dank aan “Brebl” voor het ter beschikking stellen van hun locatie.