Donatie Rumah Baru

Op 29 oktober 2022 heeft de Stichting RSP op verzoek van de Stichting Rumah Baru in een presentatie vertelt over de doelstellingen en activiteiten van RSP. In de maandelijkse kumpulan “Ramé Ramé Bersama” wat “Gezellig Samenzijn” betekent komen Indische en Molukse ouderen bijeen.Het doel van deze bijeenkomsten Ramé Ramé Bersama’s zijn  er voor ouderen om met elkaar senang te voelen. Er zijn verschillende activiteiten zoals Bingo, dansen op nostalgische muziek, enz.De stichting houdt zich ook bezig met het organiseren van lezingen en culturele middagen. Voor meer informatie zie de website: www.rumahbaru.nl. Rumah Baru is een burgerinitiatief ontstaan in Arnhem-Zuid en sinds 3 mei 2018 actief. Wij

danken, mede namens de kinderen van Papua, de stichting Rumah Baru voor hun bijdrage / donatie voor de sctichting RSP.