Verantwoording en transparantie

 

Verantwoording en transparantie

 

Het bestuur van de Stichting RSP draagt verantwoording voor de inkomende gelden te weten de donaties van de donateurs. Het grootste deel van de uitgaven wordt besteed aan lesmateriaal voor scholen, leraren en leerlingen. De verantwoording wordt jaarlijks gepubliceerd in een jaarverslag. Het jaarverslag wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe kascommissie.

Informatie over onze doelen, bestedingen, baten en lasten vindt u in onze jaarverslagen.

De stichting Remote School Papua draagt het CBF keurmerk en heeft een ANBI status.

CBF is toezichthouder op het beleid, bestuur, bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van het goede doel.

 

Jaarverslag 2022 RSP

Jaarverslag 2023 RSP