Missie en visie

Missie en visie

De Stichting Resources for Schools in Papua zet zich in voor de belangen van een specifiek doelgroep, te weten de kinderen van de  volkeren van Papua in Indonesië.

  • De stichting stelt zich ten doel: het promoten en verspreiden van kennis over de volkeren van de  provincies van Papua van Indonesië.
  • De stichting stelt zich ten doel: het ondersteunen en mede-ontwikkelen van onderwijs en educatie  voor de kinderen van Papua.

Om haar doel te bereiken, werkt de Stichting RSP  met organisaties en overheden. Zoals: non-gouvermentele organisaties in Nederland en Papua en lokale gemeenschappen van Papua. De Stichting RSP werkt samen met organisaties en stichtingen, die hetzelfde doel nastreven onder andere m.b.t. het ontwikkelen van onderwijs. Centraal staat hierbij het taalonderwijs, onderwijsmethoden, implementatie van onderwijsprojecten en het faciliteren van onderwijs door middel van onderwijsleermiddelen.

De stichting handelt vanuit eigen betrokkenheid.  Ze is van mening dat onderwijs een voorwaarde en noodzaak is om de economische en sociale omstandigheden te verbeteren ten behoeve van eigen behoud van erfgoed en handhaving van de bevolking van Papua in de steeds veranderde leefomgeving.