Stichting Resources for Schools in Papua

‘Stichting Remote School Papua’ is een stichting die sinds 1 maart 2018 bestaat en sinds augustus 2023 gewijzigd is in “Stichting Resources for Schools in Papua”

Het doel van de stichting is:

  1. het promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van kennis van, en over volkeren, natuur en culturen van de provincie Papua van Indonesië;
  2. samenwerken met lokale gemeenschappen en organisaties, welke hetzelfde doel nastreven, o.a. door het implementeren en verspreiden van onderwijsmethoden, educatie, meertalig- en/of moedertaalgebaseerd onderwijs, het aanschaffen van onderwijsmiddelen en onderwijsondersteunende middelen (boeken, digitale leermiddelen, tablets, apps, zonne-panelen, verlichting, ict-toepassingen, technologische -, ecologische – en agrarische duurzame technologie en overige toepassingen);
  3. geld inzamelen om bovengenoemde punten (1 en 2) te realiseren, de stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting zet zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep, te weten de kinderen van de volkeren van de provincie Papua  in Indonesië.

 

Het bestuur van de Stichting Remote School Papua bestaat uit 3 bestuursleden.

    • Voorzitter: W.H.J. Derks
    • Penningmeester: M.F.L. Galesloot
    • Secretaris: drs M.L. Fliers

 

Werving van gelden

De stichting werft haar gelden uit:
• bijdragen van hen die met het doel van RSP sympathiseren;

• subsidies van overheden en fondsen;

• erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

• opbrengsten van activiteiten van RSP;

• eventuele andere baten.

Beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Niet- bestuursleden die vrijwillig meewerken ontvangen ook geen
beloning. Stichting Remote School Papua heeft geen vaste vrijwilligers in dienst, maar maakt soms van vrijwilligers gebruik voor specifieke wervingsdoeleinden, indien gewenst, kunnen ze een vergoeding ontvangen voor de onkosten die ze maken t.b.v. hun werkzaamheden. Vrijwilligers kunnen tevens hun werkzaamheden doneren aan de stichting.

Transparantie

De stichting heeft een ANBI status en zal jaarlijks haar jaarverslagen presenteren op deze site.

Post- en vestigingsadres: Athlonestraat 10, 6524 BH Nijmegen

KvK: 71010769

Bankrekeningnr: NL34ABNA 08 14 85 4559

Statuten RSP  RSP statuten

Emailadres: info@resources-schools-papua.org

Website: www.resources-schools-papua.org