Privacy verklaring

Privacy verklaring St. RSP

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. De nieuwe privacywet is met name bedoeld om transparant te zijn. Iedereen heeft recht op duidelijkheid waarom zijn of haar persoonsgegevens bewaard worden en waarvoor deze gebruikt worden. Persoonsgegevens mogen alleen na toestemming van die persoon bewaard worden met het recht om in te kunnen zien welke persoonsgegevens er bewaard worden, deze te laten aanpassen, of te laten verwijderen.

Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij als St. Remote School Papua van u kunnen bewaren, waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij hiermee omgaan. Wij wijzen er op geen persoonsgegevens van u te verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid of strafrechtelijke gegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren wij?
Wanneer u een donatie doet vragen wij u de volgende persoonlijke gegevens: email-adres en bankrekeningnummer.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze administratie t.b.v. de boekhouding. Wij beloven dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet aan andere partijen verstrekken, zoals voor commerciële doeleinden.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens op te geven.

Uw rechten
U heeft altijd het recht om:
• op te vragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren,
• deze te laten aanpassen,
• deze te laten verwijderen.

Beschermen persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zoals:
• Alle bestuursleden van St. Remote School Papua zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding hiervan;
• Wij hanteren één bestand waarin alle persoonsgegevens beheerd worden;
• Alleen bestuursleden van de stichting hebben inzage in het bestand;
• Wij maken geen gebruik van centraal opgeslagen documenten waardoor geen inbraakgevoelige internet toegang van buiten het lokale (persoonlijke) netwerk van bestuursleden nodig is.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 1 jaar of verwijderen deze op uw verzoek.

Vragen en contact
Heeft u nog vragen over onze privacy verklaring of algemene vragen over uw persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op onze website.

www.resources-schools-papua.org