Download lesmateriaal HAVO/VWO

Lesproject “een vergeten eiland West-Papua”

Het lesmateriaal bestaat uit docent instructiemateriaal en leerling-materiaal. Het project kan multidisciplinair worden uitgevoerd door de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer en economie. Uiteraard kan het ook door 1 of 2 vakken worden gebruikt. 

Het lesmateriaal kan alleen worden opgevraagd door docenten van een VO school via email, info@resources-schools-papua.org. De docenten zal gevraagd worden deel te nemen aan een evaluatie onderzoek. Feedback van docenten die het lesmateriaal hebben uitgevoerd met leerlingen zal gebruikt worden om het lesmateriaal te actualiseren en aan te passen, daar waar nodig.