Naamswijziging RSP

Binnenkort is de stichting RSP voornemens haar naam te wijzigen in “Stichting Resources for Schools in Papua”. De nieuwe naam sluit beter aan bij de doelstellingen van de stichting. Een van de belangrijkste doelstellingen is het ondersteunen en mede-ontwikkelen van onderwijs en educatie. Ondersteunen door het leveren van onderwijsleermiddelen zoals tablets, les- en speelmateriaal, potloden en schriften, enz. Mede-ontwikkelen door het maken van leerzame apps, ontwikkelen van lerarentrainingen en curriculum.