St. HAPIN 45 jaar

                                                                                                                                                                  Papua mevrouw leest voor het eerst in haar eigen taal , Lani

 ST.HAPIN (Hulp aan Papua’s in Nood)

Hapin heeft haar 45 jarig bestaan gevierd. Het programma was afwisselend en gevarieerd met dans, film, muziek en poëzie uit Papua en toonaangevende gastsprekers.

De manifestatie vond op zaterdag 25 november 2017  plaats in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht.

Aankondiging sprekers:

Drs. Marlôt Fliers is Onderwijskundige, studeerde aan de Radboud Universiteit Sociale Wetenschappen te Nijmegen. Zij kan bogen op een jarenlange ervaring als (hoofd-)docent en manager in de volle breedte van het voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Als onderwijskundige is ze aan de slag gegaan als onderwijsontwerper, adviseur, coach/trainer en beleidsmedewerker.

Zij en haar man Harold van Grinsven (Cultuur en godsdienst Psycholoog) hebben het project “Remote School Project – Kuyawage Papua” opgezet in 2015. Dit project ondersteunt het 4 jarig pilot project MTB-MLE (Mother Tongue Based Multilingual Education) uitgevoerd door de Indonesische overheid en NGO’s m.n SIL (Summer Institute of Linguistics). Doel van het project Remote is ondersteunen van MTB-MLE project in de afgelegen gebieden van West Papua, d.m.v. verwerven van leermiddelen en lesmateriaal.

Het onderwijsteam van NGO SIL heeft het curriculum ontwikkeld voor Paud en SD in Lani. Leren lezen en schrijven in de eigen stamtaal. Vanuit haar onderwijskundige achtergrond heeft Mw Fliers een bijdrage geleverd aan de pilot in het ontwikkelen van een TPR (Total Physical Response) curriculum Bahasa Indonesia leren voor SD.