Tweetalig onderwijs PAUD Kirewit school Biak

De PAUD school Kirewit Biak geeft tweetalig onderwijs aan de kinderen. De ouders en de leraren vinden het  belangrijk dat de Biak taal blijft bestaan. In het jaar 2019 heeft Mw Fliers een bezoek gebracht aan de school, die op initiatief van de ouders is opgezet. De school wordt volledig voor vrijwilligers draaiende gehouden! Zelfs het lesmateriaal Biaktaal wordt door de ouders ontwikkeld. Het Indonesisch regulier onderwijs kent nog geen curriculum voor kleuteronderwijs / PAUD. De school maakt ook gebruik van het lesmateriaal “eenvoudig Indonesisch leren”.