Donaties van de stichting Rumah Baru

 • Hartelijk dank aan de stichting Rumah Baru namens de kindertjes van de PAUD scholen op Papua! Rumah Baru.Rumah Baru is een burgerinitiatief ontstaan in Arnhem-Zuid en sinds 3 mei 2018 zijn ze een Stichting. Als stichting zijn ze vooral gericht op de Indische- en Molukse ouderen. Ouderen uit andere culturen zijn bij ons uiteraard ook van harte welkom.Doelstelling
  Stichting Rumah Baru is op 3 mei 2018 opgericht en heeft als doel:

  • Het samenbrengen van ouderen en jongeren door muziek, dans en creatieve activiteiten
   en vooral gericht op de Indische- en Molukse ouderen
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  • Het organiseren van gezamenlijke maaltijden
  • “Het aanbieden van workshops op het gebied van tekenen, schilderen, aquarelleren en sieraden maken
  • Het organiseren van lezingen en culturele middagen”